ÚOHS: Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Cleverlance Group a.s./KOMIX s.r.o.

software company

Dne 31. 3. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) na základě úplného návrhu společnosti Cleverlance Group a.s., se sídlem Praha 8, Voctářova 2500/20a, IČO 04771915 (dále jen „navrhovatel”), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”). Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 2 zákona tak, že navrhovatel má získat možnost přímo výlučně kontrolovat společnost KOMIX s.r.o., se sídlem Praha 5, Drtinova 467/2a, IČO 47117187. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v oblasti informačních technologií, zejména v oblasti vývoje software a souvisejícího poradenství. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0126/2021/KS do 7 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

TZ

Napsat komentář