Krátké selfie video umožňuje měření krevního tlaku

transdermální optické zobrazení

Díky nové technologii, která se nazývá transdermální optické zobrazení, se z vašeho smartphonu může snadno stát přesné diagnostické zařízení pro měření krevního tlaku s využitím krátkých videozáznamů, které jsou k dispozici. Tým vědců již prokázal, že systém má 95% úspěšnost a v současnosti se již vyvíjí mobilní aplikace.

Výpočetní výkon současných smartphonů stimuluje mnohé vývojáře a výzkumníky, aby hledali různé inovativní způsoby využití, např. jako mobilní náhradu velkého diagnostického zdravotnického zařízení. Mnohé z těchto inovací vyžadují další doplňky pro provádění analýz, ale některé z nich kromě smartphonu už nic dalšího nepotřebují.

Jedním z nejběžnějších diagnostických postupů je kontrola krevního tlaku, která obvykle provádí pomocí tlakoměru. I když jsou dnes již k dispozici moderní digitální tlakoměry, stále potřebují nějaký druh objemnější manžety, která se nasunuje na ruku. Velmi zajímavým řešení měření krevního tlaku je nová technologie s takzvaným transdermálním optickým zobrazení, která umožňuje přesné změření krevního tlaku prostřednictvím jednoduché analýzy krátkého asi 30sekundového video tváře.

Vedení z univerzity v Torontě zjistili, že optický senzor ve smartphonu je citlivý na zachycení červeného světla odrazeného z tváří osob. Toto červené světlo se odráží od hemoglobinu pod kůží a pomocí vhodného algoritmu může fungovat jako účinný způsob měření. Z videa zachyceného touto metodou lze zjistit, jak krev proudí v různých částech tváře a z toho je možné odvodit množství informací, např. pro měření krevního tlaku.

Současný algoritmus dosahuje míry přesnosti okolo 95 %, a to ve třech ukazatelích krevního tlaku: systolického, diastolického a pulzního tlaku. Systém má však zatím určitá omezení, které bude třeba ještě vyřešit, než ho bude možné nasadit v širším měřítku. Technologie byla zatím prověřována na subjektech s relativně normálním krevním tlakem. Podle vědců bude potřeba získat více údajů od hypotenzních a hypertenzních jedinců, aby algoritmy umělé inteligence byly schopné rozpoznat korelace mezi údaji o tváři a nízkým či vysokým krevním tlakem.

Dalším problémem je pak, zda systém pracuje stejně dobře pro jedince s tmavou pletí, protože dosavadní výsledky jsou založeny na východoasijských a evropských typech osob. Výzkumníci předpokládají, že systém bude plně funkční, avšak je třeba ještě pracovat na rozšíření rasových vzorků a validaci výsledků.

V současnosti již existuje první iterace mobilní aplikace, která využívá využívající technologii transdermálního optického zobrazení. Tato aplikace se nazývá Anura, ale zatím nabízí pouze měření tepové frekvence, nicméně vývojáři tvrdí, že do konce roku bude k dispozici i verze pro měření krevního tlaku.

Zdroj: Techpedia

Napsat komentář