NSMC a jeho úloha ve vzdělávání v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti

Organizace JCE IB

I v dnešní poměrně turbulentní době je zjevné, že informační a kybernetickou bezpečnost včetně vzdělávání není možné opomíjet. Stále vyšší míra elektronizace, automatizace a všeho smart velice významně ovlivňuje naše profesní i soukromé životy. Vysoká míra závislosti na informačních a komunikačních technologiích, požadavky na automatizované zpracování velkých objemů dat, pronikání technologií využívajících strojové učení a umělou inteligenci do našeho každodenního konání, to všechno klade stále vyšší nároky na obyvatele ČR, kteří musí být schopni vyrovnat se se směřováním ČR k rozvinuté informační společnosti.

Network Security Monitoring Cluster (NSMC), centrum excelence v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, se vzdělávání v rámci svých aktivit věnuje již od roku 2010. Inicioval vznik vzdělávacích programů jak pro zaměstnance a veřejnost, tak i v našem vysokém a středním školství.

Ve středním školství NSMC nejen že sestavil osnovu vzdělávacího programu Kybernetická bezpečnost, podle níž se tento předmět již od roku 2017 na vybraných SŠ vyučuje, ale také je autorem Koncepce středoškolských junior center excelence informační bezpečnosti v ČR (Koncepce JCE IB). Každá střední škola, která chce takovým excelentním centrem být, musí prokázat nejen schopnost problematiku informační a kybernetické vyučovat (výuka studentů, vzdělávání široké veřejnosti, konference, workshopy, soutěže, cvičení), ale také zajistit odpovídající NSMC logobezpečnostní opatření ve škole samé, včetně spolupráce s ostatními junior centry v republice, s vysokými školami, včetně mentoringu škol základních. Výuka samotná ale není pouze o teorii. Excelentní centra, která jsou budována v souladu s Koncepcí, jsou rovněž vybavena laboratoří, ve které jsou umístěny stejné technologie, jako v reálném světě. Tak je zajištěn princip souladu s praxí. Koncepce navíc počítá s jedinou investicí do laboratoře v rámci daného regionu. Ostatní junior centra pak tuto laboratoř mají rovněž k dispozici, protože další z podmínek Koncepce je dostupnost laboratoře i pro ostatní školy, které laboratoř nemají. Tím je zajištěna vysoká efektivita, protože technologie nejsou z nejlevnějších. Že je Koncepce progresivní a smysluplná je zřejmé nejen z enormního zájmu středních škol. Velkým úspěchem je její podpora gestorem v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti v ČR – NÚKIB, který její podporu zapracoval do Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025.

První střední školou, která je v cestě stát se JCE IB dle Koncepce nejdále, je SŠ IPF Čichnova Brno. Tato škola plní již většinu parametrů daných Koncepcí. Závěrečnou certifikací bude proces cesty této vzorové školy k JCE IB završen. Kandidáti pro získání označení JCE IB se rýsují i v dalších regionech, nejen na Moravě, ale i v Čechách.

Koncepce je podporována nejen jejím autorem (NSMC) a NÚKIB, ale i Masarykovou univerzitou v Brně, Asociací krajů, komisí pro vzdělávání, NCA, RHK Brno, JHK a dalšími institucemi. Česká republika tak je i díky tomuto počinu významnou zemí v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti v rámci EU. To rovněž dokládá nezanedbatelný význam klastrů nejen pro naší zemi.

Zdroj: IT SECURITY NETWORK NEWS

Napsat komentář