Organizace musí přijmout etickou AI, aby získali důvěru veřejnosti

Capgemini ethic AI

Podle studie společnosti Capgemini, která se zabývala problematikou etiky AI, by organizace měly přijmout etickou AI, aby získali důvěru a loajalitu veřejnosti. Zákazníci reagují na úroveň etiky při používání AI a mají tendence se podle toho chovat. Studie s názvem Why addressing ethical questions in AI will benefit organisations zahrnuje odpovědi přes 4400 respondentů ze šesti zemí.

Téměř polovina respondentů (47%) je přesvědčena, že posledních dvou až třech letech zažila alespoň dva případy použití AI, které vedly k etickým otázkám. Průzkum ukázal, že 55 % spotřebitelů ve Velké Británii důvěřuje více společnosti, jejích AI vnímají jako etickou a 52 % uvedlo, že by od takové společnosti s větší pravděpodobností nakupovali více produktů. Naopak 40 % uvedlo, že by si stěžovali na zneužití AI, 31 % by informovalo nespravedlivých praktikách společnosti na sociálních médií a 25 % by dokonce proti takové společnosti podalo žalobu.

„Mnohé organizace se ocitají na křižovatce v používání AI. Zákazníci, zaměstnanci i občané jsou stále více otevřeni interakci s technologiemi, ale očekávají slušné jednání a bezúhonné chování,“ uvedla Anne-Laure Thieullentová, vedoucí skupiny AI a analytiky ve společnosti Capgemini.

Průzkum také ukázal, že společnosti, které využívají AI etickým způsobem, budou odměňovány; 62 % respondentů uvedlo, že by to zvýšilo důvěru ve společnost, jejíž AI interakce vnímají jako etické; 61 % respondentů uvedlo, že budou sdílet pozitivní zkušenosti s přáteli a rodinou, 59 % uvedlo, že by měli větší loajalitu vůči společnosti, a 55 % uvedlo, že by nakoupili více produktů a poskytovali vysoké hodnocení a pozitivní zpětnou vazbu přes sociální média.

Naproti tomu, pokud zákazníci budou chování AI považovat za neetické, ohrozí to pověst i zisky společnosti: 41 % uvedlo, že by si stěžovali v případě, že by interakce AI vedla k etickým otázkám, 36 % by požadovalo vysvětlení a 34 % by s firmou přestalo nadále komunikovat.

„Tento výzkum ukazuje, že organizace musí vytvářet etické postupy pro používání AI, pokud mají získat důvěru lidí. Nejedná se jen o problém dodržování předpisů, ale i o problém, který může přinést významný přínos, pokud jde o loajalitu, podporu a angažovanost,“ dodal Thieullent. „Aby toho bylo dosaženo, musí se organizace zaměřit na zavedení správných řídících struktur, musí nejen definovat kodex chování založený na vlastních hodnotách, ale také ho konkrétním způsobem implementovat jako přístup – etika po jednotlivých projektech – a zaměřit se především na informování a posílení postavení lidí v tom, jak komunikují s řešeními AI.“

Zdroj: Information Age

Napsat komentář