Organizace si uvědomují rizika související s odkládáním zavedení DevOps

DevOps security

Nejnovější průzkum ukázal, že navzdory prokazatelným přínosům přístupu DevOps má většina IT lídrů za to, že je nutné zlepšit komunikaci mezi bezpečnostními a vývojovými týmy.

Průzkum provedla přední nezávislá analytická firma Vanson Bourne s cílem zjistit aktuální postoje k DevOps. A to jak u velkých podniků, tak i u malých a středně velkých firem. Dotazování proběhlo mezi 1310 manažery IT s rozhodovacími pravomocemi v organizacích napříč celým světem. Oslovené firmy se v době konání průzkumu nacházely v různých fázích zavádění DevOps – od počáteční integrace vývojových, bezpečnostních a provozních týmů až po již dosažené zvýšení bezpečnosti životního cyklu tvorby aplikací a jeho zkrácení.

Tři čtvrtiny respondentů (74 %) sice uvedly, že důležitost aktivit spojených s DevOps v loňském roce vzrostla, ale ještě větší počet účastníků průzkumu konstatoval, že je nutné zlepšit komunikaci v rámci IT oddělení.

Přibližně 89 % respondentů má za to, že vývojové a bezpečnostní týmy musí být v těsnějším kontaktu a pokud k této dvojici doplníme i provozní týmy, tak uvedený názor zastává 77 % dotázaných. Třetina účastníků průzkumu dále uvedla, že právě nedostatky spojené s tradičním rozdělením rolí jednotlivých týmů způsobují i problémy při zavádění DevOps do jejich podnikové informační architektury.

Účastníci průzkumu také uvedli, jaké jsou dle nich nejlepší cesty pro úspěšné zavedení DevOps. První místo s 61 % patří podpoře větší integrace mezi jednotlivými týmy následovaná definováním společných cílů (58 %) a sdílením zkušeností napříč týmy (50 %). Přes 78 % IT manažerů konstatovalo, že v těchto oblastech musí dojít ke zlepšení.

Za společnou a sdílenou zodpovědnost vývojových a IT provozních týmů považuje DevOps pouze třetina (33 %) organizací, což jen po potvrzuje výše uvedené problémy spojené s komunikací mezi týmy. Výsledky průzkumu ukazují, že zodpovědnost za zavedení DevOps je ve skutečnosti na jednotlivých odděleních.

Navzdory nadšení z DevOps – tento přístup již do svých procesů zahrnulo nebo na zavedení pracuje 81 % organizací – je jedním ze zásadních problémů, že téměř polovina (46%) organizací zpracovala strategii pro DevOps pouze částečně. Dotázaní IT lídři potvrdili, že nejvyšší prioritu má při zavádění DevOps zlepšení kybernetické bezpečnosti (46 %).

Zdroj: Trend Micro

Napsat komentář