Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů ALSO Holding AG, Švýcarská konfederace/D A Q U A S spol. s r.o.

D A Q U A S spol. s r.o.

Dne 19. 1. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS”) na základě návrhu společnosti ALSO Holding AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Emmen, Meierhofstrasse 5 (dále jen „Navrhovatel”), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost D A Q U A S spol. s r.o., se sídlem Praha 2, Anny Letenské 34/7, IČO 14616947. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti velkoobchodu s informačními a telekomunikačními technologiemi a spotřební elektronikou a v oblasti velkoobchodní a maloobchodní distribuce softwaru. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Napsat komentář