GDPR: Na pokutách vybráno více než 7 miliard korun

GDPR DLA Piper

Více než dva a půl roku od vstupu GDPR v platnost bylo napříč 27 členskými státy EU nahlášeno přes 280 tisíc případů porušení ochrany osobních údajů, a to včetně Velké Británie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Podle nejnovějšího průzkumu DLA Piper o porušení ochrany osobních údajů uložili regulátoři dat od zavedení GDPR pokuty ve výši 272,5 milionu eur (více než 7 miliard korun). Ty se týkaly široké škály přestupků v rámci GDPR, nejen narušení bezpečnosti osobních dat. Rovněž byly uloženy vyšší pokuty než dříve a to i přes to, že velké množství pokut bylo nakonec sníženo úspěšnými odvoláními.

„Oproti loňskému roku evropské úřady zaznamenaly téměř o 20 procent více porušení nařízení GDPR, což znamená, že evropské regulační orgány projevily větší ochotu využít své donucovací pravomoci než tomu bylo v letech 2018 a 2019,“ komentuje výsledky reportu řídící partner pražské pobočky DLA Piper Prague Miroslav Dubovský.

Česká republika doposud zaregistrovala 1 031 takových případů a v žebříčku průzkumu se zařadila stejně jako v loňském roce na 17. místo. Situace se trošku změní při přepočtení na počet obyvatel (resp. při indikaci počtu porušení na 100 000 obyvatel) – v tu chvíli Česká republika patři mezi pět nejméně nahlašujících, celkem se třemi nahlášenými porušeními osobních údajů na 100 000 obyvatel. Zároveň z reportu vyplývá, že se v Čechách na pokutách doposud vybralo 110 263 eur, tedy téměř 3 miliony korun, což nás řadí na 22. místo evropského žebříčku.

„I když celková výše pokut uložených českým regulátorem není zatím vysoká, tak i přesto doporučujeme, aby i společnosti v Čechách věnovaly nařízením GDPR pozornost, protože Úřad pro ochranu osobních údajů bude s nejvyšší pravděpodobností své sankce v příštích letech zvyšovat,“ uzavírá Miroslav Dubovský.

Ne všechny členské státy Evropského hospodářského prostoru svou statistiku oznámení o porušení GDPR zveřejňují. Mnoho z nich ji poskytlo pouze za období, na které se vztahuje tato zpráva. Údaje byly zaokrouhleny směrem nahoru a v některých případech extrapolovány, aby byl zajištěn co nejlepší přibližný odhad.

Napsat komentář

e-shop sklad
PRŮZKUMY & TRENDY & VIZE

Většina e-shopů v ČR neprosperuje

Česká republika je s počtem kolem 51 000 internetových obchodů považována podle firmy Shopsys za e-shopovou velmoc. Většina on-line prodejců ale neprosperuje. Postupně se tak

Číst dále »