Řešení, která umožňují masovou výrobu na míru

Siemens 3D print

Digitální řešení pro aditivní výrobu společnosti Siemens pomáhá dosáhnout toho, co bylo před několika lety pro výrobce cyklistických helem Hexr nemyslitelné – cyklistické přilby vyrobené na míru a dostupné každému zákazníkovi. Díky digitalizaci a aditivní výrobě se tato vize stává realitou. Pouhým naskenováním hlavy zákazníka pomocí smartphone aplikace se zahájí proces přípravy a výroby helmy na míru.

Společnost Siemens spolupracuje na tomto inovativním řešení pro 3D tisk cyklistických helem s firmou EOS. Díky portfoliu Digital Enterprise, které zahrnuje softwarová a automatizační řešení, společnost Siemens může optimalizovat procesní kroky v rámci celého hodnotového řetězce aditivní výroby. Navíc je tento holistický přístup společnosti Siemens jedinečný v oblasti průmyslové aditivní výroby. Díky svému komplexnímu řešení, společnost Siemens vytvořila digitální dvojče závodu pro průmyslovou aditivní výrobu, která tak pomáhá optimalizovat navrhování a zefektivnit procesy výroby helem na míru, ještě před samotnou výrobou.

Propojením simulace, optimalizace návrhu a vysoké úrovně automatizace ve výrobě, firma Hexr může předpovídat ceny za části, a navíc dosáhnout výrazného snížení nákladů, což může posunout aplikaci skenování do tisku na masovou výrobu.

Komplexní řešení díky portfoliu Digital Enterprise

Veškeré procesy, ať už se jedná o proces spékání práškové vrstvy (z angl. Powder Bed Fusion) nebo přímé energetické nanášení (z angl. Directed Energy Deposition) či vytlačování materiálu (z angl. Material Extrusion) a nanášení tryskáním (z angl. Jetting), mají jedno společné – obrobky jsou vytvářeny vrstvu po vrstvě na základě digitálních 3D konstrukčních dat. To umožňuje vyrábět vysoce komplexní struktury, které mohou být současně lehké i stabilní a mohou být také ekonomicky vyráběny jednotlivě ve velikosti šarže 1. Díky inovativnímu digitálnímu řešení portfolia Digital Enterprise, společnost Siemens nabízí integrovaná řešení umožňují optimalizaci procesů aditivní výroby. A díky svému komplexnímu přístupu, který pokrývá celý hodnotový řetězec, společnost Siemens umožňuje výrobcům dosáhnout udržitelné konkurenceschopnosti. Dnes více než 60 OEM výrobců na celém světě již vyrábí průmyslově díky automatizaci společnosti Siemens. Odborná společnost pro navrhování až po plánování aditivní výroby nabízí zákazníkům služby s přidanou hodnotou.

Komplexní workflow procesů

Díky softwaru NX, přednímu vysoce výkonnému počítačovému programu, který integruje řešení pro navrhování, výrobu a simulace (CAD / CAM / CAE), společnost Siemens nabízí funkce speciálně navržené pro aditivní výrobu. V integrovaném workflow, software NX pokrývá celý proces od vývoje a návrhu, přes přípravu výroby až po generování strojového kódu pro 3D tisk. Veškeré digitální procesy jsou zastoupeny v jednotném integrovaném softwarovém prostředí, které lze provozovat prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní. To eliminuje konverzi chybných dat s možnou ztrátou informací. Navíc, zvyšuje spolehlivost a efektivitu procesů a umožňuje uživatelům masovou výrobu vysoce kvalitních produktů i při složitých tiskových procesech.

PLC a CNC automatizační výrobní řešení

Inteligentní automatizace výrobních systémů hraje klíčovou roli při industrializaci aditivní výroby. Tomu pomáhá průmyslová automatizace společnosti Siemens – Totally Integrated Automation (TIA). Ta stojí za efektivní komunikací a interakcí všech automatizačních komponent ve výrobě.

Systém Simatic, který tvoří klíčovou součást TIA, zaručuje uživatelům maximální konzistenci. Základní automatizace díky Simatic, pohonný systém Sinamics a motor Simotics pro přemisťování mechanických jednotek stroje pro procesy Powder Bed Fusion a Jetting přinášejí uživatelům několik výhod.

Díky své škálovatelnosti mohou být tato řešení přizpůsobena skutečným požadavkům velmi flexibilním a ekonomickým způsobem. Integrované inženýrství a efektivní programování v portálu TIA zkracuje dobu uvádění na trh a místo složitého programování jsou projektovány diagnostické funkce. Navíc víceosá technologie Sinumerik nabízí vysokou volnost pro vytlačování materiálu, nebo přímé energetické nanášení. Ve spojení s motory Sinamics S120 a Simotics, CNC umožňuje přesné a dynamické řízení víceosých pohybů.

Napsat komentář