RPA: Rutinní činnosti převezmou roboti

RPA automatizace

Představte si situaci kdy následkem prodeje třeba jen části společnosti odchází více než polovina zaměstnanců pod novou právní entitu. To znamená převést stovky administrativních údajů o zaměstnancích do nového systému. Ideální situace nastává, když mají obě společnosti stejný HR systém. V praxi to bohužel spíše obnáší horu papírů, které musí každý zaměstnanec vyplnit a to je poté potřeba manuálně zadat do systému. A přesně pro podobné případy je tu Robotická automatizace procesů (RPA).

Robotická automatizace procesů není založena na fyzickém zařízení, jde o software neboli aplikace, které mohou zjednodušit vykonávání různých činností. Je to tedy způsob, jak automatizovat procesy, které se často opakují a jsou založené na pravidlech. „RPA roste na popularitě, protože může snižovat náklady, zefektivňovat zpracování a zvyšovat spokojenost zákazníků. Dalším lákadlem softwaru RPA je, že obchodní jednotky jej mohou implementovat, aniž by se zaměstnanci museli učit nové nástroje nebo žádat o podporu týmu IT – a beze změny základní IT infrastruktury organizace,” uvádí Lubomír Husar, zakladatel online kurzů LovelyData, kde učí data.

Jaké jsou benefity RPA?

Technologie robotické automatizace procesů může pomoci organizacím na jejich cestách digitální transformace následujícím způsobem:

  • umožnění lepšího zákaznického servisu
  • zajištění souladu obchodních operací a procesů s předpisy a normami shody
  • dramaticky zrychluje dobu zpracování
  • zvyšování efektivity digitalizací a auditováním procesních dat
  • snížení nákladů snížením manuálních a opakujících se úkolů

Rozdíl mezi RPA a AI

Robotická automatizace procesů (RPA) je softwarový robot používaný k řešení předem naprogramovaných úkolů lidmi. Je považován za softwarového asistenta, ale není samouk. Po naprogramování lidmi si technologičtí roboti budou řešení úkolů pamatovat a s absolutní přesností opakovat.

Umělá inteligence (anglicky Artificial Intelligence – AI) mezitím simuluje inteligentní chování integrované se stroji, aby se dokázalo přizpůsobit konkrétnímu prostředí. AI má emoce a rozumí lidskému jazyku. Má schopnost samostatně studovat a získávat znalosti. Umělá inteligence navíc dokáže vytvářet a zvládat situace stejně inteligentně jako lidé.

Kde a na co PRA můžeme využít?

  • HR – RPA lze použít ve formálních náborech pro nové zaměstnance, mzdových procesech a ušetřit spoustu ruční dokumentace.
  • Pojišťovnictví – možné využít pro prémiové informace, zpracování reklamací a vyřízení.
  • Cestovní ruch – RPA použít pro rezervaci letenek, údaje o cestujících a účetnictví a mnoho dalšího
  • Finance – zde lze zefektivnit příjem faktur dodavatele a automaticky přiřadit faktury pracovníkům na základě předdefinovaných pravidel.
  • Logistika – v této oblasti přispívá RPA ke zlepšení a optimalizaci dodavatelského řetězce.

Zájem o odborníky v RPA oblasti roste

Pomocí této technologie mohou firmy digitalizovat, automatizovat a transformovat celou řadu svých procesů. Výsledkem je vyšší efektivita, snížení provozních nákladů a zvýšení kvality. Společnosti si to začínají velmi rychle uvědomovat a začínají s postupnou automatizaci procesů. Zájem o lidi, kteří ví jak správně RPA uchopit v jejich firmě, proto roste.

TZ

Obrázek: fullvector/Freepik

@RadekVyskovsky

Napsat komentář