UPC: Pokračující růst prodeje a rozšiřování sítě

UPC služby výsledky

UPC Česká republika evidovala v 1. čtvrtletí 2019 další růst prodeje digitálních služeb a rozšiřování své širokopásmové giga-ready sítě. Pokračující investice do síťové expanze a zkvalitňování služeb přinesly na konci 1. čtvrtletí více hodnoty pro zákazníky a růst prodeje ve všech segmentech, s celkovým dosaženým počtem 1 247 800 služeb (RGU ‘s), což je o 41 100 služeb více ve srovnání se stejným obdobím v roce 2018.

Více zákazníků digitálních služeb

Společnost UPC v prvním čtvrtletí pokračovala s poskytováním nabídky Happy Home®, která přinesla více hodnoty pro zákazníky a posílenou konektivitu, včetně výměny zařízení za špičkové WiFi routery, Connect Boxy. Její součástí bylo také zrychlování rychlostí nejen pro nové, ale i pro stávající zákazníky. I tyto skutečnosti podpořily v 1. čtvrtletí 2019 nárůst prodeje internetových služeb na celkem 506 100, tj. o 5 300 služeb více ve srovnání se stejným obdobím před rokem.

Společnost UPC zaznamenala nárůst prodeje i v segmentu TV služeb, jejichž počet na konci března tohoto roku dosáhl 539 000, tj. o 6 200 více oproti prvnímu čtvrtletí 2018. Ke zvýšenému zájmu uživatelů o TV služby přispělo také přidávání nových HD stanic do nabídky digitální televize, stejně jako do nabídky mobilní televize Horizon Go. Společnost UPC v 1. čtvrtletí rozšířila také oblíbenou funkci Zpětné zhlédnutí o 7 nových stanic. Celkově tak v nabídce této služby, která umožňuje prohlédnout si oblíbené pořady až 7 dní zpětně, zákazníci společnosti UPC najdou již téměř 60 stanic všech žánrů.

Rekordní růst zaznamenala společnost UPC v prvním čtvrtletí 2019 zejména v segmentu telefonních služeb. Počet uživatelů na konci března překročil mezník 200 000 služeb (přesněji 202 700 služeb), což je až o 29 400 více ve srovnání se stejným obdobím roku 2018.

Přes 1,53 miliónu domácností na giga-ready síti UPC

Na konci března 2019 byly digitální služby společnosti UPC v České republice zpřístupněny pro 1 531 100 domácností, což meziročně představuje nárůst o 18 700 domácností. Je to výsledek pokračujících investic do rozšiřování kabelové sítě, které jsou součástí víceletého investičního plánu zaměřeného na rozšíření širokopásmové giga-ready infrastruktury.

Napsat komentář