Způsoby, jakými mohou manažeři IT zajistit odolnost svých firem

V případě mnohých společností se ukázalo, že nejsou tak efektivní a odolné, jak se domnívaly. Zatímco dříve některé firmy považovaly digitální transformaci za možnost, dnes se stala nutností. Ve všech odvětvích pozorujeme potřebu digitalizace, zaměření na zákazníka, lepšího využití dat a urychlení vývojového cyklu produktů a služeb.

Toho však může být těžké dosáhnout. Datová sila, historické systémy a nedostatečné technické schopnosti mnohde fungují jako kotva bránící podniku vydat se vpřed. To vše má dopad na vedení IT. Na cestě digitální transformací podniku se CIO stávají stále častěji klíčovými spojenci CEO a dostávají za úkol vymyslet a realizovat nový koncept provozní odolnosti podniku. Aby firmy dokázaly lépe reagovat na budoucí krize a rychleji se z nich uměly vzpamatovat, mohou jim CIO pomoci třemi způsoby:

Zabezpečit IT a sladit s obchodními potřebami

Za strategii digitální transformace byl vždy tradičně odpovědný CIO a byznysový vlastník, jejichž klíčové ukazatele výkonnosti se lišily. Tempo technického pokroku a změny v očekávání zákazníků ale naznačují, že je nutné cíle CIO a CEO sladit. Nekomunikace mezi IT oddělením a obchodními jednotkami znamená nevyužít potenciál technologií na maximum. Aby nedocházelo k třením, promarněným investicím a konfliktům zájmů různých složek podniku, musí vedení IT průběžně uvažovat o společném postupu při digitální transformaci a zajistit společné měření úspěchu.

Vytvořit datově orientovanou architekturu a zaměřit se na přeškolení pracovníků

Data dnes zcela mění obchodní praxi a rozhodovací procesy. Pomáhají vytvářet nové zdroje zisku, nacházet nové způsoby interakce s dodavateli či porozumět zákazníkům a stavět je do centra veškerého dění. V mnoha případech to nejsou data, co firmy brzdí. Problémem bývá spíše způsob, jakým jsou systémy nastaveny pro zpracovávání dat.

Vedení IT se musí ptát, jaké technické schopnosti a funkce jsou nutné k úspěšnému fungování datových systémů a jak se případné změny promítnou do stávajícího IT prostředí. Musí také zvážit, jak budou tyto změny vyhovovat budoucím potřebám. Vedle vybudování datově orientované architektury, přechodu na cloud computing, zavádění AI a vývoje aplikací musí CIO uvažovat, jak využívat a rozvíjet interní dovednosti, jak posunout způsob myšlení k hledání rychlých a relevantních řešení a jak snížit rizika související se prováděním změn.

Inovovat v rámci rozpočtu, hledat flexibilní licenční ujednání

Vedení IT neustále čelí rozpočtovým tlakům, kdy IT projekty pro různé obchodní jednotky soupeří o omezené prostředky. Neúnavně musí hledat možnosti, jak snížit náklady na infrastrukturu, konzultační a implementační služby, školení a softwarové licence. Tam, kde rozsah licenčních smluv a dostupnost softwaru nevyhovuje potřebám firmy, musí vedení IT hledat flexibilní a kreativní ujednání, která budou odpovídat rozpočtovým možnostem. Flexibilní, škálovatelné a programově založené licenční modely umožňují CIO snížit celkové náklady na vlastnictví, minimalizovat množství pořízeného, avšak nikdy nevyužitého softwaru a získat záruku průběžných inovací.

Souhrn klíčových atributů:

CIO jako klíčový spojenec CEO: Datová sila, historické systémy a nedostatečné technické schopnosti mnohde fungují jako kotva bránící podniku vydat se vpřed. To vše má dopad na vedení IT. Na cestě digitální transformace podniku se CIO stávají stále častěji klíčovými spojenci CEO a dostávají za úkol vymyslet a realizovat nový koncept provozní odolnosti podniku.

Potřeba zabezpečit IT a sladit je s obchodními potřebami: Nekomunikace mezi IT a obchodními jednotkami znamená přinejmenším promarněnou příležitost využít potenciál technologií na maximum. Přinejhorším to znamená chaos. Aby nedocházelo k třením, zahozeným investicím a konfliktům zájmů různých složek podniku, musí vedení IT průběžně uvažovat o společném postupu při digitální transformaci a zajistit společné měření úspěchu.

Síla dat: Data dnes zcela mění obchodní praxi a rozhodovací procesy. Pomáhají vytvářet nové zdroje zisku, nacházet nové způsoby interakce s dodavateli a porozumět zákazníkům a stavět je do centra veškerého dění. V mnoha případech to nejsou data, co firmy brzdí. Problémem bývá spíše způsob, jakým jsou systémy nastavené pro zpracovávání dat.

Hledání flexibilních licenčních ujednání: Tam, kde rozsah licenčních smluv a dostupnost softwaru nevyhovovaly potřebám firmy, musí vedení IT nyní hledat flexibilní a kreativní ujednání, která budou odpovídat rozpočtovým možnostem. Flexibilní, škálovatelné a programově založené licenční modely umožňují CIO snížit celkové náklady na vlastnictví, minimalizovat množství pořízeného, avšak nikdy nevyužitého softwaru a získat záruku průběžných inovací.

Autor: Piotr Faderski, Salesforce

TZ/upraveno

Napsat komentář