Co řešila média ve městech a obcích v posledním měsíci?

V únoru jsme psali o městech a obcích ve spojitosti s možnostmi využívání monitoringu médií a novým trendem – mediálními analýzami. Dnes přicházíme s analýzou témat, o kterých bylo psáno právě v návaznosti na města a obce. Jak si myslíte, že daný průzkum dopadl? Obsadil první místo koronavirus? A proč je téma odpadů v poslední době tak oblíbené?

Bereme-li v potaz všechna dostupná média z online i offline prostředí, tj. web, sociální sítě, tisk, televize a rádia, vychází nám za poslední měsíc jako vítěz oblast financování a dotací. Tento výsledek není nijak překvapivý vzhledem k faktu, že na jakékoliv aktivity, nejen měst a obcí, je nutné sehnat finanční prostředky. Toto téma samozřejmě zahrnuje i financování ostatních kategorií uvedených v průzkumu.

Další velkou částí je doprava, která je rozdělena na veřejnou dopravu, parkování a na výstupy týkající se dopravy obecně. Toto vyčlenění má své opodstatnění. Veřejná doprava zažívá svou renesanci s návratem žáků do škol, pracovníků z homeofficu do kanceláří a celkově s uvolněním opatření a postupnou obnovou našich životů. „Začíná přibývat cestujících, za což jsme moc rádi. Chtěl bych jim i touto cestou poděkovat, že nám zůstávají věrní a pochopili, že cestovat MHD je nejrychlejší, nejlevnější a nejekologičtější způsob přepravy po městě,“ uvedl Radim Rovner, předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy. Zároveň každým dnem přichází léto a s ním spojené zprávy o každoročních opravách, výlukách a úpravách. Rušení homeofficů také opětovně navrací mezi aktuální trable občanů problémy s parkováním a zácpy na hlavních tazích. V současné době do tématu přibývají i příspěvky ohledně zvýšené hladiny řek, která omezuje dopravu, především přívozy.

Zaměříme-li se na problematiku odpadů a životního prostředí, vidíme, že obsadili třetí a páté místo. Možná toto umístění některé z vás překvapuje. Vedení měst a obcí si však důležitost této otázky většinou uvědomují. Pokud tomu tak doposud nebylo, doba covidu a usilovného nakupování přes e-shopy vyprodukovala tolik odpadu, že by mohl stačit na upoutání pozornosti nejednoho zastupitele. Jak se říká – nemáme planetu B, a proto je potřeba šířit osvětu o této problematice a hledat nová, lepší řešení. „Služby města Pardubic proto natiskly letáky s informacemi, lidé je dostávají do schránek,“ řekla mluvčí firmy Klára Sýkorová při zahájení informační kampaně, která má učit lidi dobře separovat bioodpady. Aktuálním trendem v této oblasti je systém door-to-door, kdy občané třídí do nádob přímo u sebe doma. Město Nymburk si tento způsob chválí: „Zkušenosti jsou dobré. U domu třídí lidé odpad zodpovědně. Svoz komunálního odpadu je tady méně četný, takže třídění je určitě na místě,“ říká místostarosta Bořek Černý.

Možná se divíte, že jsme do průzkumu nezařadili i koronavirus. Je tomu tak čistě z praktického důvodu. O covidu se píše v takovém množství, že by přehlušil i tato velmi důležitá témata, proto jsme si jej s dovolením rozhodli vypustit.

Monika Křivánková, Toxin

Napsat komentář

RESELLER CHANNEL

Kouzelný BOX od VERBATIM

Nastane čas ve vašem životě, kdy budete potřebovat rozšířit váš notebook, nebo PCčko. Řekněme, že vám třeba jenom tak zůstane ze staršího „noťasu“ 500GB disk

Číst dále »
Sada krytu 2,5 USB 3.2 Gen 1 Verbatim
HARDWARE

Kouzelný BOX od VERBATIM

Nastane čas ve vašem životě, kdy budete potřebovat rozšířit váš notebook, nebo PCčko. Řekněme, že vám třeba jenom tak zůstane ze staršího „noťasu“ 500GB disk

Číst dále »