EN CZ DE PL HU SK

Co řešila média ve městech a obcích v posledním měsíci?

V únoru jsme psali o městech a obcích ve spojitosti s možnostmi využívání monitoringu médií a novým trendem – mediálními analýzami. Dnes přicházíme s analýzou témat, o kterých bylo psáno právě v návaznosti na města a obce. Jak si myslíte, že daný průzkum dopadl? Obsadil první místo koronavirus? A proč je téma odpadů v poslední době tak oblíbené?

Bereme-li v potaz všechna dostupná média z online i offline prostředí, tj. web, sociální sítě, tisk, televize a rádia, vychází nám za poslední měsíc jako vítěz oblast financování a dotací. Tento výsledek není nijak překvapivý vzhledem k faktu, že na jakékoliv aktivity, nejen měst a obcí, je nutné sehnat finanční prostředky. Toto téma samozřejmě zahrnuje i financování ostatních kategorií uvedených v průzkumu.

Další velkou částí je doprava, která je rozdělena na veřejnou dopravu, parkování a na výstupy týkající se dopravy obecně. Toto vyčlenění má své opodstatnění. Veřejná doprava zažívá svou renesanci s návratem žáků do škol, pracovníků z homeofficu do kanceláří a celkově s uvolněním opatření a postupnou obnovou našich životů. „Začíná přibývat cestujících, za což jsme moc rádi. Chtěl bych jim i touto cestou poděkovat, že nám zůstávají věrní a pochopili, že cestovat MHD je nejrychlejší, nejlevnější a nejekologičtější způsob přepravy po městě,“ uvedl Radim Rovner, předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy. Zároveň každým dnem přichází léto a s ním spojené zprávy o každoročních opravách, výlukách a úpravách. Rušení homeofficů také opětovně navrací mezi aktuální trable občanů problémy s parkováním a zácpy na hlavních tazích. V současné době do tématu přibývají i příspěvky ohledně zvýšené hladiny řek, která omezuje dopravu, především přívozy.

Zaměříme-li se na problematiku odpadů a životního prostředí, vidíme, že obsadili třetí a páté místo. Možná toto umístění některé z vás překvapuje. Vedení měst a obcí si však důležitost této otázky většinou uvědomují. Pokud tomu tak doposud nebylo, doba covidu a usilovného nakupování přes e-shopy vyprodukovala tolik odpadu, že by mohl stačit na upoutání pozornosti nejednoho zastupitele. Jak se říká – nemáme planetu B, a proto je potřeba šířit osvětu o této problematice a hledat nová, lepší řešení. „Služby města Pardubic proto natiskly letáky s informacemi, lidé je dostávají do schránek,“ řekla mluvčí firmy Klára Sýkorová při zahájení informační kampaně, která má učit lidi dobře separovat bioodpady. Aktuálním trendem v této oblasti je systém door-to-door, kdy občané třídí do nádob přímo u sebe doma. Město Nymburk si tento způsob chválí: „Zkušenosti jsou dobré. U domu třídí lidé odpad zodpovědně. Svoz komunálního odpadu je tady méně četný, takže třídění je určitě na místě,“ říká místostarosta Bořek Černý.

Možná se divíte, že jsme do průzkumu nezařadili i koronavirus. Je tomu tak čistě z praktického důvodu. O covidu se píše v takovém množství, že by přehlušil i tato velmi důležitá témata, proto jsme si jej s dovolením rozhodli vypustit.

Monika Křivánková, Toxin

Napsat komentář